Spring til indhold

Hvad er Kunstig Intelligens?

Tilmeld nyhedsbrev

Vi sender løbende investeringsmateriale, vidensdeling, nyheder og invitiationer til ekslusive arrangementer.

Invester i vores børsnoterede fond

Søg på “PMINDI” eller “DK0062499810“. Tilgængelig på Nordnet, Saxo Bank eller i din netbank.

Kunstig intelligens (KI), eller på engelsk; artificial intelligence (AI), er en gren af datalogi og teknologi, der handler om at udvikle algoritmer og systemer. Teknologien kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens, f.eks. indlæring, logisk tænkning, problemløsning og beslutningstagning.

Maskinlæring, Strong AI (deep learning), naturlig sprogbehandling (også kaldet ontologi) og computer vision er blandt de ting, som indgår inden for kunstig intelligens.

Typisk for disse teknologier er, at de anvender store mængder af historiske data og avancerede matematiske modeller til at opdage mønstre og forskellige sammenhænge. De mange forskellige sammenhænge i data bruges til at træne modeller, computere og robotter til at udføre specifikke opgaver i den virkelige verden.

kunstig intelligens ai

Hvordan fungerer kunstig intelligens?

Kunstig intelligens og artificial intelligence fungerer ved at bruge avancerede algoritmer og datamodeller til at analysere og trække nytte informationer fra store mængder data.

Her er en typisk proces, som KI- og AI-systemer følger:

 1. Dataindsamling: KI-systemerne begynder at indsamle store mængder data.

 2. Dataforberedelse: Data normaliseres, rengøres og forberedes.

 3. Træning: KI-algoritmerne trænes ved at analysere data og opdage forskellige mønstre.

 4. Test: KI-modellerne testes for at evaluere deres nøjagtighed og pålidelighed.

 5. Implementering: Endelig implementeres KI-systemet i et produktionsmiljø.

ai

Hvor bruger man kunstig intelligens?

Der er nærmest ingen grænser for, hvor kunstig intelligens, intelligente computerprogrammer og intelligente maskiner vil kunne finde anvendelse i nær fremtid. Kunstig intelligens, artificial intelligence og robotteknologi er dog allerede blevet en integreret del af mange brancher og industrier.

Her er et udpluk af eksempler:

 • Sundhedssektoren: Sektoren anvender KI til diagnose, behandling og prognose af sygdomme samt til udvikling af nye lægemidler og behandlingsmetoder. 

 • Finanssektoren: Kunstig intelligens og artificial intelligens bruges bl.a. til risikovurdering, porteføljeoptimering, kreditvurdering og svindelopdagelse.

 • Detailhandlen: Blød kunstig intelligens og artificial intelligence bruges bl.a. til personlige anbefalinger, lagerstyring, prisfastsættelse og kundedataanalyse.

 • Transport og logistik: KI og særligt intelligente computerprogrammer bruges bl.a. til ruteplanlægning, køretøjsstyring og optimering af logistiske processer.

 • Produktion og industri: Produktionsprocesser, evnen til at forudsige fejl,  vedligeholdelses-behov og styring af automatiserede systemer er områder, hvor man bruger KI i dag.

 • Energi: Kunstig intelligens bruges til at overvåge energiforbrug og prognose for fremtidigt energiforbrug. Det er typisk KI, som overvåger drift af vindmøller.

 • Sikkerhed og forsvar: Stærk kunstig intelligens bruges til overvågning af grænser, trussels vurdering, målfølsomme våben og cyberforsvar.

artificially intelligence

Fordele ved kunstig intelligens

Her er nogle af de mest almindelige fordele ved kunstig intelligens:

 • Effektivitet: KI kan udføre mange opgaver hurtigere og mere effektivt end den menneskelige hjerne, hvilket vil reducere arbejdsbyrden og frigøre tid til andre opgaver.

 • Præcision: KI kan udføre opgaver med stor præcision og reducere antallet af fejl, der kan opstå i projekter. Computere og robotter kan eliminere “den menneskelige faktor”.

 • Produktivitet: KI har mere båndbredde, og bliver ikke træt som et menneske. Derfor kan specifikke opgaver inden for f.eks. forskning udføres kontinuerligt uden pauser.

 • Besparelser: KI vil i mange tilfælde kunne reducere omkostningerne og øge overskuddet ved at automatisere arbejdsopgaver og øge produktiviteten.

 • Beslutninger: Når en utrættelig maskine med en menneskelig forståelse kan analysere mange data, vil det give indsigter, som kan hjælpe med at træffe bedre beslutninger.

Ulemper ved kunstig intelligens

Men der er også andre ulemper ved kunstig intelligens:

 • Manglende empati: KI kan ikke føle eller udvise empati, hvilket kan påvirke kvaliteten af opgaver, som kræver interaktion med mennesker.

 • Mangel på kreativitet: KI er begrænset af de data, som den er programmeret til at bruge. Det begrænser evnen til at tænke kreativt og finde innovative løsninger.

 • Jobtab: KI kan erstatte menneskelige arbejdsopgaver, hvilket kan føre til tab af job og økonomisk usikkerhed.

 • Fejl: KI kan træffe forkerte beslutninger, hvis det er baseret på forkerte data. De kan potentielt være meget store, da den ikke har muligheden for at stoppe op og tage en dyb indånding.

 • Sikkerhedsrisici: KI kan være sårbar over for hacking af computere, og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis det bruges forkert.

kunstig intelligens fremtid

Kunstig intelligens i fremtiden

Kunstig intelligens vil temmelig sikkert spille en stadig større rolle i fremtiden. Den seneste buzz omkring ChatGPT og selvkørende biler viser, hvilken vej vindene blæser.

Et område, som især bliver spændende, er større integration med andre teknologier. KI vil blive integreret med andre teknologier som Internet of Things (IoT), blockchain og cloud computing, hvilket vil gøre det muligt at opnå mere avancerede og innovative løsninger.

Der vil sikkert komme et øget fokus på etiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål omkring brugen af KI, som vil føre til behov for regulering og standardisering. Udviklingstendenser er svære at lave præcise forudsigelser på, men en ting er sikkert: KI vil føre til udfordringer og ændringer på arbejdsmarkedet samt i samfundet som helhed.

kunstig intelligens investering

5 investeringsmuligheder i AI

Her er fem eksempler på investeringsmuligheder i AI:

 1. Aktier: Der er mange teknologivirksomheder, der er involveret i AI. Disse virksomheder kan være gode investeringsmuligheder for dem, der ønsker at investere direkte i AI-udvikling.

 2. Fonde: Der er også flere investeringsfonde, der er dedikeret til AI-investeringer, som f.eks. Global X Robotics & Artifical Intelligence ETF og AI Powered Equity ETF.

 3. Venture-kapital: Venture-kapitalfirmaer investerer i tidlige stadier af AI-startups, der kan have potentiale til at blive store teknologivirksomheder.

 4. Egenkapitalfinansiering: En anden mulighed er at investere direkte i en AI-startup, enten alene eller gennem en crowdfunding-platform som Kickstarter eller GoFundMe.

 5. Investér i NewDeal Invest: Se nedenfor.

Investér i fremtidens vindere med NDI

NewDeal Invest har mange forskellige positioner, som er eksponeret mod kunstig intelligens, Web3, Metaverse og NFT. Som investor i investeringsfonden, er der mulighed for at blive eksponeret bredt mod virksomheder, der bruger kunstig intelligens i nye forretningsmodeller.

Hos NDI forsøger vi at finde fremtidens vindere.

Det vil typisk være virksomheder, der enten bruger ny teknologi, eller virksomheder, som forsøger at disrupte et marked. Vi er sikre på, at mange af fremtidens vindere vil være baseret på kunstig intelligens, og vi holder derfor særligt øje med udviklingen indenfor dette felt.

Bliv kontaktet

Share now

Picture of Mads Christiansen

Mads Christiansen

Mads Christiansen er fondschef hos NewDeal Invest, og har investeret i aktier siden 2002. Han leder efter langsigtede vindervirksomheder og finder dem indenfor ny teknologi, eller de virksomheder, som bruger ny teknologi til at forandre værdikæderne.

All Posts

Related Posts

Webinar

NewDeal Invest:​​​​​​​ Web 3.0