Skip to content

Investering via holdingselskab

Har du overvejet at lave en investering via holdingselskab? Det er der i mange tilfælde skattemæssige fordele ved, men det er ikke altid, at det kan betale sig. Derfor bør du sætte dig ind i fordele og ulemper forbundet med investering via holdingselskab, før du beslutter dig for, om det er en god idé. Læs her, om det kan betale sig – og hvordan du i praksis investerer i aktier via dit holdingselskab.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke nogen selskabsform, men en betegnelse for et selskab, som har til formål at eje anparter eller aktier i et andet selskab. Holdingselskabet kan derfor både være et anparts- eller aktieselskab.

Typisk fungerer holdingselskabet som et ApS eller et A/S, som ikke har nogen drift eller produktion. Derimod ejer det anparter eller aktier i andre driftsselskaber. Det oprindelige driftsselskab er betegnelsen for det selskab, som tager sig af den daglige drift eller produktion.

Holdingselskabet er en form for passiv virksomhed, som udelukkende bliver brugt til at eje aktier. Derfor bliver holdingselskabet også i mange tilfælde kaldt for et moderselskab, mens driftsselskabet bliver kaldt for et “datterselskab”.

formuepleje newdeal

Hvorfor skal man investere via et holdingselskab?

Der er mange forretningsmæssige fordele ved et holdingselskab, hvis du i forvejen ejer et kapitalselskab. Spørgsmålet om, hvorvidt det giver mening at investere sine midler via et holdingselskab, afhænger af flere faktorer. Hvis du kan leve med, at det medfører mere administrativt arbejde, og du har en investérbar formue, så vil det i nogle tilfælde give mening at etablere et holdingselskab, som du kan investere dine penge igennem.

Driver du i forvejen et holdingselskab,  så vil omkostningerne være lave, og fordelene vil være tilsvarende større. Samtidig har du muligheden for at trække erhvervsrelaterede udgifter fra i dit selskab, hvilket giver dig mulighed for at optimere din beskatning. Af samme årsag vil du ofte kunne opnå gunstige fordele ved at investere via eget holdingselskab, hvis du er seriøs omkring dine investeringer.

En af de primære fordele ved et holdingselskab er, at du betaler selskabsskat, som ifølge de nuværende takster befinder sig på 22 %. Dermed har du bedre mulighed for at geninvestere din gevinst, fordi du ikke bliver beskattet af personskatteloven, hvilket gør den rullende kapital, du kan geninvestere, væsentligt større. Tager man renters rente i betragtning, vil der over tid potentielt være tale om ikke ubetydelige beløb.

Hvordan investerer man gennem et holdingselskab?

Det er sjældent en fordel at oprette et selskab udelukkende med det formål, at du vil investere dine penge – medmindre du har en anseelige formue af reel økonomisk værdi. Har du derimod et selskab i forvejen, er det ofte en god idé at stifte et holdingselskab, som du kan investere gennem. Her skal du først og fremmest tage stilling til, hvilken selskabsform du skal vælge.

Når du stifter et kapitalselskab, skal du indskyde startkapital. Er der tale om et anpartsselskab (ApS), er indskuddet på 40.000 kroner, mens der i et aktieselskab (A/S) skal indskydes 400.000 kroner. Det er en fordel at vælge et anpartsselskab, da kapitalkravet er mindre, og der er færre regnskabsregler, du skal stå til ansvar for.

Det næste skridt er, at du skal have oprettet en LEI-kode. En LEI-kode er en unik identifikationskode – og den er et krav, hvis du skal handle med aktier via et kapitalselskab. Du skal købe din LEI-kode gennem en officiel udsteder, og den koster typisk mellem 200-500 kroner om året.

Hvis du skal investerer via et holdingselskab, skal du anvende et særskilt depot til dette. På den måde bliver virksomhedens værdipapirer adskilt fra dine personlige værdipapirer. De fleste større platforme og banker giver dig mulighed for at oprette et depot særskilt til holdingselskabet.

Bliv kontaktet

Direkte kontakt

Mads Christiansen

Hvilke aktier kan man investere i via holdingselskab?

investering

De fleste, der driver et holdingselskab, er bekendte med mulighederne for at investere i andele eller aktier i driftsselskaber. 

Som ejer af et holdingselskab har du dog også mulighed for geninvestere dit overskud på aktier – eller at stifte et kapitalselskab, som udelukkende har til formål at investere penge.

Når du investerer via et eller flere holdingselskaber, er der stort set ingen grænser for, hvad du kan investere i. Du kan f.eks. investere i børsnoterede aktier, unoterede ejerandele, ejendomme og fonde mm.

Herunder kan du læse mere om nogle af de mange muligheder, du har for investering via et holdingselskab.

Investering i aktier gennem et holdingselskab

Du kan vælge mellem mange aktier, som du kan investere i med et holdingselskab. Det er ikke udelukkende store selskaber som Tesla og Vestas, som egner sig bedst til investering via holdingselskabet, men også mindre virksomheder, ejendomsselskaber og lignende.

Samtidig er det ikke en uoverskuelig proces at komme i gang med at investere i aktier via et holdingselskab. Som nævnt, skal du først og fremmest have et LEI-nummer, som er en kode på 20 karakterer, der gør det muligt at identificere selskaber over hele verden.

Efterfølgende skal du oprette et depot hos en bank eller en handelsplatform – og så er du faktisk klar til at gå i gang. Nogle vælger også at købe aktier via investeringsforeninger eller investeringsfonde som NewDeal Invest.

Før du vælger, hvor du vil oprette et depot, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de omkostninger, som er forbundet med investering i aktier. Du skal næsten altid betale en kurtage i forbindelse med køb og salg af aktier. Derudover opkræver visse udbydere et gebyr for selve depotet.

Indtægten ved investering i aktier via et holdingselskab opstår, når kursen stiger, eller du får udbetalt et udbytte. Omvendt opstår der et tab, hvis aktiekursen falder. Er der tale om obligationer, er der ikke udbytte, men derimod renter. Kursen kan også gå op og ned her.

 

Investering i unoterede ejerandele via et holdingselskab

Når du driver et holdingselskab, som har ejerandele i andre driftsselskaber, så kender du som regel til princippet omkring ejerandele i et unoteret selskab. Der er gode muligheder for at investere i mindre eller nystartede selskaber, men der vil ofte være tale om en investering med høj risiko, som potentielt kan give et stort afkast.

Ønsker du at gå ind i denne type investering via dit holdingselskab, så er det afgørende, at du forventningsafstemmer på forhånd, ligesom du bør sikre, at der bliver udarbejdet en fyldestgørende ejeraftale. Samtidig bør du sætte dig ind i både skattereglerne omkring gevinst og fradragsmuligheder ved tab.

Her er det værd at være opmærksom på, at der er en markant forskel på beskatning afhængigt af, hvor mange procent holdingselskabet ejer af driftsselskabet. Skillelinjen går ved 10 %. Ejer holdingselskabet mindre end dette, skal man betale udbytteskat, mens udbyttet til holdingselskabet kan udbetales skattefrit, hvis ejerandelen er højere.

Investering i ejendomme gennem et holdingselskab

Der kan være gode gevinster at hente ved at investere i ejendomme. Her er der mange forskellige muligheder. Du kan f.eks. investere i de større ejendomsselskaber, som befinder sig på børsen. Dette foregår på samme måde, som når du investerer i almindelige aktier.

Herudover kan du også investere i ejendomsselskaber, som ikke er børsnoterede. Det fungerer på nogenlunde samme måde som en aktieinvestering, men det kræver typisk en minimumsinvestering på 750.000 kroner. Du kan dog også investere gennem ‘crowdfunding’-platforme, hvor minimumsinvesteringen er væsentlige lavere.

Den sidste løsning er at gå udenom ejendomsselskaberne, og i stedet købe en ejendom direkte, hvorefter denne bliver anvendt som udlejningsejendom. Her er der tale om en noget mere krævende investering, men ikke desto mindre en investering, som kan give et fornuftigt afkast over tid.

 

Investering i fonde via et holdingselskab

En investeringsfond er i en pulje, som består af flere investorers penge. Når du investerer i en investeringsfond via dit holdingselskab, får du en del af puljen i forhold til det beløb, du har investeret. Hver investeringsfond specialiserer sig i bestemte områder – f.eks. europæiske aktier eller danske obligationer.

De penge, du indbetaler til puljen, bliver efterfølgende investeret i det specifikke investeringsområde. Efterfølgende bliver afkast, omkostninger og tab delt mellem dig og de øvrige investorer, som investerer i fonden. Der er mange fordele ved at investere via en investeringsfond med dit holdingselskab.

Først og fremmest skal du ikke selv investere dine penge, da dette bliver gjort af en professionel porteføljeforvalter. En kapitalforvalter sørger for, at dine penge bliver investeret, uden du skal foretage dig yderligere. Samtidig reducerer du omkostningerne til dine investeringer, hvilket især gælder, når der er tale om udenlandske aktier eller obligationer.

Herudover spreder du risikoen, fordi investeringsfonden investerer penge i en lang række papirer. Har du f.eks. investeret i en investeringsfond, som er specialiseret i europæiske aktier, bliver din investering spredt ud over mange aktier fra forskellige lande, der er beliggende inden for Europas grænser.

Fordele og ulemper ved investering gennem et holdingselskab

Når du investerer via et holdingselskab, er der stort set ikke grænser for, hvad du må investere i. Du bestemmer selv, hvornår og hvor meget du vil spare op – og du vælger selv, hvornår du vil hæve din opsparing.

Det giver dig en række fordele, hvis man sammenligner med en almindelig pensionsordning.

Alligevel er der ikke udelukkende fordele ved at investere via et holdingselskab – og det er individuelt, hvorvidt det kan betale sig eller ej.

Du bør derfor sætte dig grundigt ind i fordele og ulemper ved investering via holdingselskab, før du beslutter dig for, om det er den rigtige løsning for dig.

aktiekurs

Fordele:

 • Selskabsskatten er på 22 %, hvilket er væsentligt lavere end personlige skattesatser ved kapitalgevinst.
 • Du har mulighed for at udskyde den personlige beskatning, som træder i kraft, når du hæver udbytte ud af dit holdingselskab.
 • Du kan trække de udgifter, som relaterer sig til dine investeringer ud – f.eks. computere, skærme og lignende.
 • Du får en mere simpel beskatningsmodel, da du bliver beskattet via dét, der kaldes for lagerbeskatning frem for realisationsprincippet.

 

Ulemper:

 • Afkastet bliver beskattet som lagerbeskatning, hvilket betyder, at du løbende betaler skat af dit afkast.
 • Du skal betale 40.000 kroner og 400.000 kroner i indskud, når du stifter et anpartsselskab eller et aktieselskab.
 • Der er flere små omkostninger i forbindelse med at investere via et holdingselskab – f.eks. udgift til LEI-kode.
 • Der er mere administration forbundet med at have et holdingselskab, hvilket i de fleste tilfælde er tidskrævende.

Sådan investerer NewDeal Invest-fonden penge

Hos NewDeal Invest investerer vi i innovation, digitalisering og fremtid. Vi er bevidste om, at verden ændrer sig hurtigt, og det er derfor her, vi ser de bedste muligheder for et højt og forholdsvist sikkert afkast på den lange bane. Derfor bruger vi mange kræfter på at sætte os ind i, hvordan fremtiden kommer til at udspille sig.

Vi investerer globalt i selskaber, som anvender digitalisering til at skabe nye løsninger på gamle udfordringer. Det er derfor også primært på innovative selskaber, som disrupter andre virksomheder, der ikke fokuserer innovation og fremtiden inden for de markeder, som de opererer på.

 

Vi har fem investeringsteser, som vi investerer ud fra:

 • 5+5: Vi investerer udelukkende i tech aktier, som vi mener, stadig har potentiale i minimum fem år længere, når vi allerede har haft dem i fem år. Det er med til at sikre, at vi holder et langsigtet fokus.
 • Moonshots og optionaliteter: Vi leder altid efter den ekstra optionalitet, som skaber mulighed for store afkast. Det finder vi, fordi vi er bevidste om, at verden og økonomien er komplekse størrelser.
 • Time in the market beats timing the market: Vi investerer i innovative virksomheder, som ændrer verden. Vi ved ikke, hvor markedet er på vej hen på et kortsigtet plan, men vi ved, hvor markedet og vores virksomheder skal hen på sigt.
 • Underwriting the future: Vi fokuserer på fremtiden for de virksomheder, som vi investerer i. Det giver os en fordel i forhold til investorer, som fokuserer på regnskaber. Regnskaberne fortæller ikke noget om, hvor virksomheden er på vej hen.
 • Gorilla-investering: Vi investerer i virksomheder, som kommer til at være dominerende i fremtiden. Den kategoriledende virksomhed vil have konkurrencemæssige fordele, og derfor vil den give en bedre indtjening end konkurrenterne.

 

NewDeal Invest investerer kun i børsnoterede aktier, som har en markedsværdi på minimum 500 millioner kroner. Samtidig skal værdien af de langsigtede vækstmuligheder ifølge vores formuepleje være højere, end den aktuelle aktiekurs indikerer.

Bliv kontaktet

Direkte kontakt

Mads Christiansen

Vil du selv kigge mere?

Mads Christiansen fra Millionærklubben og grundlægger af NewDeal Invest forklarer her (på engelsk) om konceptet bag NewDeal Invest, og hvordan vi i NewDeal Invest tænker investeringer for vores investorer gennem blandt andet virksomhedsskatteordningen og VSO-midler.

Webinar

NewDeal Invest:​​​​​​​ Web 3.0