Spring til indhold

INVESTERINGSSTRATEGI

Vi har seks investeringsteser, som vi arbejder ud fra:

5

5 + 5

Vi investerer kun i aktier som vi tror vi om 5 år stadig vil se om en god langsigtet inveterings.

underwriting the future

Underwriting the future

Vi investerer I fremtidens vindende teknologier tidligere, og har tålmodigheden til at lade vinderne vinde.

optionalitet

Optionalitet

Vi investerer i virksomheder med stor optionalitet for udvikling og vækst.

investeringsstrategi
megatrends

Megatrends

Vi investerer i de megatrends som cyber security, food tech, fin tech, web 3.0, A.I. og big data.

fremtidens teknologier

Fremtidens teknologier

Vi investerer i de virksomheder der lige nu bygger den teknologi som vil definere verden i fremtiden.

time in the market beats

Time in the market beats timing the market

Vi handler ikke ind og ud. Vi vælger fremtidens vindere og følger virksomhederne, ikke aktiekursen.

Investeringsstrategien

Investeringsstrategien er at investere i børsnoterede aktier, som har en markedsværdi på mindst DKK 500 mio., og hvor værdien af de langsigtede vækstmuligheder, efter vores vurdering, er højere end den aktuelle aktiekurs tilsiger.

Vi investerer på tværs af geografi og sektorer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt, ved at operere i områder, som strukturelt vokser. Det vil sige områder, som vokser mere end økonomien som helhed, uanset om konjunkturerne går op eller ned. Vi vil have en fokuseret portefølje af aktier.

NewDeal Invest er akkumulerende og ikke udloddende, og vi anvender hverken gearing eller shorting.

Webinar

NewDeal Invest:​​​​​​​ Web 3.0