Spring til indhold

Virksomhedsskatteordningen (VSO)

Virksomhedsskatteordningen, der bliver forkortet VSO, er en særlig beskatningsform, som kan anvendes i stedet for personlig beskatning, når du driver en personligt ejet virksomhed. Med virksomhedsskatteordningen opnår du flere af de skattemæssige fordele som et kapitalselskab – og dét er en stor fordel, hvis du ønsker at investere virksomhedens opsparet overskud. Bliv klogere på hvad virksomhedsskatteordningen indebærer og hvordan dit opsparede overskud beskattes her.

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen, også kaldet VSO, er en frivillig ordning, hvorpå du på visse områder kan opnå den samme skattemæssige fordel som et kapitalselskab, når du ejer en personlig drevet erhvervsmæssig virksomhed. 

I personlig ejede virksomheder bliver virksomhedens indkomst beskattet på baggrund af den almindelige personskat. Det skyldes, at en personlig virksomhed ikke bliver anset som værende en selvstændig enhed af juridisk betydning i modsætning til et kapitalselskab. 

Med virksomhedsskatteordningen er det dog muligt at optimere beskatningen. Når du vælger at anvende ordningen, bliver der nemlig skelnet mellem de penge, som du trækker ud til dig selv, og de penge, som du sparer op i din virksomhed.

formuepleje newdeal

Beskatning med VSO

Som nævnt, er fordelen ved at bruge virksomhedsskatteordningen, at du kan spare penge op på virksomhedens bankkonto, uden du skal betale fuld personskat af overskuddet. I stedet betaler du 22 % i A-skat af overskuddet i det pågældende indkomstår (2022-takster).

Eksempel på VSO:

Du driver en enkeltmandsvirksomhed, hvor du opnår et overskud på 600.000 kr. Du trækker 300.000 kr. ud til dig selv, som du betaler fuld personskat af. Det resterende overskud på 300.000 kr. lader du være på virksomhedskontoen. Hører du under VSO, skal du betale selskabsskat af de penge, som du har sparet op i stedet for personlig beskatning af en personlig indkomst.

Du skal derfor kun betale personskat af alt overskud, du trækker ud til dig selv. De resterende penge betaler du selskabsskat af, hvilket svarer til 22 % ifølge den nuværende skattesats. Der er derfor mange penge at spare, hvis du planlægger at spare penge op i din personlige virksomhed – og du kan også investere din opsparing.

Når du vælger at anvende virksomhedsordningen, får du en lang række økonomiske fordele, men til gengæld medfører beskatningsformen også mere administrativt arbejde i en selvstændig erhvervsvirksomhed. I de fleste tilfælde er det en fornuftig løsning, men det er vigtigt at overveje, om gevinsten overgår ulemperne.

Fordele og ulemper ved VSO

Der er fordele og ulemper ved virksomhedsskatteordningen, men i de fleste tilfælde vil fordelene overskygge ulemperne. Derfor vælger mange at optimere virksomhedens skattepligtige indkomst med virksomhedsskatteordningen.

Før du beslutter dig for, hvorvidt virksomhedsordningen giver mening, er det dog vigtigt at sætte dig grundigt ind i de individuelle fordele og ulemper.

Fordele ved VSO:

  • Du undgår topskat: Når du sparer op med virksomhedsskatteordningen, kan du undgå at skulle betale topskat, fordi du kan holde dig under topskattegrænsen – f.eks. ved at udbetale mindre til privat forbrug eller udskyde lønnen til et tidspunkt, hvor du er længere fra topskattegrænsen.
  • Du opnår bedre likviditet: Du forbedrer virksomhedens regnskab og likviditet, når du opsparer overskuddet i stedet for at udbetale det. Det betyder, at både du og din virksomhed bliver bedre gearet til at klare sig igennem perioder eller kriser med færre indtægter end normalt.
  • Du får højere rentefradrag: Når du benytter dig af virksomhedsskatteordningen, får du som virksomhedsejer et højere rentefradrag, hvis du stifter lån på vegne af din virksomhed. Det kan f.eks. være en fordel, hvis du investerer en ejendom eller virksomhedens aktiver, som finansieres via et lån.
  • Du kan investere dit overskud: Med virksomhedsskatteordningen har du mulighed for at investere virksomhedens overskud, uden du bliver beskattet på baggrund af personskatteloven. Det giver dig mulighed for at få dit overskud til at vokse i stedet for at lade dem stå og trække nulrenter eller negative renter.

 

Ulemper ved VSO:

  • Du får mere administrativt arbejde: Når du vælger VSO, giver det mere arbejde, hvis man sammenligner med beskatning efter personskatteordningen. Det kan derfor betyde, at der vil være udgifter til en revisor eller skatterådgiver.
  • Du kan ikke investere i enkeltaktier: Når du vælger VSO, kan du ikke investere overskuddet i enkeltaktier, da udbyttet bliver anset som en hævning af midlerne i virksomhedsskatteordningen. Herudover kan det potentielt blive modregnet i folkepensionen, hvis du investerer i enkeltaktier gennem VSO.
  • Ophør kan blive dyrt: Vælger du en dag, at du ikke længere ønsker at være dækket af VSO, kan det blive en dyr omgang. Det betyder nemlig, at du skal betale restskat af hele det opsparede overskud, der er i virksomheden.

 

Som nævnt, vil fordelene i langt de fleste tilfælde veje tungere end ulemperne for de fleste selvstændigt erhvervsdrivende med et holdingselskab i ryggen, som har mulighed for at vælge virksomhedsskatteordningen.

Investering af midler i virksomhedsskatteordningen

vso

Når opspare penge i din virksomhed, betyder det ikke alene, at overskuddet ikke bliver beskattet på af personskatteloven. Det betyder også, at du får mulighed for at investere til den lave skattesats på kun 22 %, ligesom du kan udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt, hvor du betaler en lavere indkomstskat.

Der er dog en række krav, som gør sig gældende, når du investerer med VSO-midler. Investerer du f.eks. i ETF’er, som er udenlandske børsnoterede fonde, så er det et krav, at de er klassificeret som investeringsselskaber.

Det gælder generelt om at investere pengene med stor spredning til lave omkostninger. Statistisk set, opnår du det højeste risikojusterede afkast, hvis du følger en passiv investeringsstrategi.

Det betyder, at et markedsafkast på 5-8 %, som verdens aktiemarkeder historisk set befinder sig på, bør være tilfredsstillende.

Sådan investerer vi dine VSO-midler i aktier

Aktier er historisk set den investering, som giver det største udbytte på langt sigt – og med langsigtede briller er trenden i aktiemarkedet altid ”op”. Muligheden for et højt og langsigtet afkast, er den primære årsag til, at man vælger at investere sine VSO-midler i aktier.

NewDeal Invest er en investeringsfond efter Aktieavancebeskatningslovens § 19 b, stk. 2, hvilket for dig betyder, at du gerne må investere midler i din virksomhedsordning i NewDeal Invest.

Hos NewDeal Invest kan dine VSO-midler blive investeret i én eller flere af vores aktiebaserede porteføljer, som er bestående af de virksomheder, der er i færd med at bygge fremtidens største- og mest langsigtede vindere.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan let komme i gang med at investere overskuddet i din virksomhedsskatteordning hos NewDeal Invest. Ligesom du også hvert år kan lægge hele eller en del af årets overskud oveni din investering, uden at det koster ekstra.

Det er vigtigt for os, at du som investor er tryg ved at have dine penge investeret hos os, og derfor starter enhver ny investering med en hyggelig og uformel samtale med vores fondschef, Mads Christiansen. Få professionel assistance allerede i dag.

Vil du vide mere om investering med VSO-midler?

Ønsker du at vide mere om, hvordan du kommer i gang med at investere gennem virksomhedsskatteordningen? Så er NewDeal Invest klar til at hjælpe dig med kapitalforvaltning og formuepleje.

Udfyld vores kontaktformular, som du finder her, og så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om, hvordan du maksimerer udbyttet af dit overskud med VSO-midler i virksomhedsskatteordningen.

Bliv kontaktet

Direkte kontakt

Mads Christiansen

Vil du selv kigge mere?

Mads Christiansen fra Millionærklubben og grundlægger af NewDeal Invest forklarer her (på engelsk) om konceptet bag NewDeal Invest, og hvordan vi i NewDeal Invest tænker investeringer for vores investorer gennem blandt andet virksomhedsskatteordningen og VSO-midler.

Webinar

NewDeal Invest:​​​​​​​ Web 3.0