Spring til indhold

Persondatapolitik

Sidste ændring: 8/12/2021

1. FORMÅL & PERSONDATABESKYTTELSESERKLÆRING

NewDeal Invest ser persondatabeskyttelse som en essentiel egenskab i vores virke som investeringsselskabet for dig. Det er derfor vigtigt for os, at du indforstået med, hvordan vi behandler, deler og opbevarer personoplysninger. Denne erklæring vil være et udtryk for hele online-persondatapolitikken for NewDeal Invest. Vi vil i denne erklæring gøre rede for hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvad vi bruger disse til.

NewDeal Invest behandler og opbevarer personoplysninger inden for EU. NewDeal Invest vil til enhver tid være i stand til at dokumentere og påvise overholdelse af EU- og dansk lovgivning.

NewDeal Invest og www.newdealinvest.dk opfylder og er forenlige med forordning 2016/679, som er en direkte bindende retsakt vedtaget i EU.

NewDeal Invest er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, samarbejdspartneres og medarbejderes oplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelsesloven, herunder databeskyttelsesforordningen.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysning om NewDeal Invests behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig. Hvis du har spørgsmål vedrørende NewDeal Invests retningslinjer for databeskyttelse eller integritets- og databeskyttelse, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til info@newdealinvest.dk.

2. DATABESKYTTELSESPRINCIPPER

Vores databeskyttelsespolitik er baseret på følgende databeskyttelsesprincipper:

 • Indhentning og behandling af personoplysninger skal ske med største gennemsigtighed samt med et hæderlig formål og på lovlig vis.
 • Indsamling af personoplysninger må kun udføres til formål, hvor formålet er prædefineret, udtrykkeligt og lovligt.
 • Indsamlingen skal begrænses til det, som er nødvendigt i forhold til det konkrete formål, som oplysningerne skal bruges til.
 • Personoplysningerne skal være rigtige og præcise.
 • Hvis ovenstående ikke passer, skal der forsøges med rimelig indsats at sikre, at disse blive opdateret, slettes eller korrigeres.
 • Oplysninger bevares, hvor vi kan identificere den registrerede, og de indhentede oplysninger opbevares ikke i en form eller tid, som er længere end det nødvendige i forhold til det formål, som de er indhentet for. 
 • Der skal være absolut fortrolighed og sikkerhed omkring de indhentede oplysninger. 
 • Personoplysninger må ikke deles med tredjeparter, undtagen hvis det er strengt nødvendigt for dem i forhold til det konkrete forhold.
 • Registrerede har ret til at anmode om adgang til og korrektion eller sletning af personoplysninger eller behandlingsrestriktioner eller at modsætte sig behandling såvel som retten til dataportabilitet.3. IMPLEMENTERING

NewDeal Invest har foretaget en datastrømsanalyse og GAP-analyse. På baggrund af denne er nærværende databeskyttelsespolitik om NewDeal Invests processer og politik til overholdelse af persondatareglerne nedskrevet. NewDeal Invests persondataansvarlige har foretaget interne kurser og træning af NewDeal Invests ansatte til overholdelse af nærværende politik, ligesom der er udleveret skriftlige procedurer og retningslinjer. NewDeal Invests persondataansvarlige har ansvaret for at holde sig opdateret og ajour med overholdelse af persondatareglerne.

4. BEHANDLING AF DATA

Nedenfor er det specificeret, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag for de enkelte behandlingsaktiviteter.

 • Kundeforhold
  • Definition

Ordet ”kunde” refererer til den, der har indgået eller agter at indgå en aftale med NewDeal Invest. Dette gælder også kautionister eller pantsættere og andre, som NewDeal invest i påkommende tilfælde behandler personoplysninger om. Dette gælder f.eks. betalere, værger, forvaltere, fuldmagtshavere, repræsentanter, kontaktpersoner og egentlige opdragsgivere.

 • Formål

Vi behandler og opbevarer personoplysninger om kunder til at opfylde den aftale, NewDeal Invest er ved at indgå eller allerede har indgået med kunden, samt for at opfylde de retslige forpligtelser, vi har som investeringsfond. De personoplysninger, som NewDeal Invest behandler, bruges eksempelvis til at kunne identificere dig som kunde og dermed beskytte dine investeringer og aftaler hos os. Derudover bruges oplysninger til at fremme sikkerhed og tryghed for dig som kunde, når du benytter dig af vores produkter og ydelser. Personoplysninger opbevares benyttes af NewDeal Invest til eksempelvis at overholde gældende regler for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

NewDeal Invest arbejder på at udvikle og udbyde det bedste produkt, og derfor vil personoplysninger blive brugt til at forretningsanalyser og forretningsformål med formål om at forbedre NewDeal Invests udbud af produkter. Derudover bliver personoplysninger brugt til at muliggøre kommunikation mellem NewDeal Invest og kunden. Endelig kan personoplysninger blive brugt i NewDeal Invests markeds- og kundeanalyser.

 • Kategorier af personoplysninger

NewDeal Invest behandler de personoplysninger, som er udleveret i forbindelse med en interessetilkendegivelse, ansøgning og/eller indgåelse af en aftale. Også andre oplysninger i forbindelse med administrationen af en aftale vil kunne blive behandlet. NewDeal Invest kan gemme e-mailkorrespondance og telefonsamtaler eller på anden vis dokumentere den interaktion og kommunikation, kunden har haft med NewDeal Invest.

NewDeal Invest indhenter forskellige typer af personoplysninger:

 • Personlige oplysninger

Identificerbare oplysninger såsom navn, adresse, fødselsdato, personnummer, e-mailadresse og telefonnummer.

 • Kundeoplysninger

Interne kundeoplysninger såsom kundenummer, kontonummer, produkter og ydelser, der er tilknyttet kunden.

 • Profilering af kunden

Oplysningerne indhentes til at analysere og forudsige kundens økonomiske situation, personlige præferencer og interesser, såsom hensigten med kundens opsparing og investeringer.

 • Hvidvask og terrorfinansiering

Oplysninger, der er nødvendige for, at NewDeal Invest kan imødekomme og bekæmpe risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, såsom oplysninger om hovedbeskæftigelse, formålet med dit engagement i NewDeal Invest samt om, hvor de penge, du investerer, kommer fra.

 • Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger accepteres af kunden ved aftalens indgåelse, ligesom behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage, administrere og tilbyde en tryg, sikker og lovlig ydelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

5. BRUG AF COOKIES

Se oplysninger om vores brug af cookies her.

6. DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi deler på intet tidspunkt indhentede oplysninger med tredjeparter undtagen i de situationer, hvor en sådan deling er strengt nødvendigt for at levere vores ydelser. Det kan eksempelvis være myndigheder samt virksomheder og leverandører, som vi samarbejder med for at udføre vores tjenester og produkter. Vi træffer passende og relevante juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre os, at vi håndterer personoplysningerne på en sikker og korrekt måde.

7. BEHANDLINGSSIKKERHED

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Spørgsmål om personoplysningssikkerhed kan rettes til INDSÆT KONTAKTOPLYSNINGER.

 

8. ADGANG TIL OG KORREKTION ELLER SLETNING AF PERSONDATA

Som kunde har du ret til at få at vide, hvilke personoplysninger om dig, NewDeal Invest behandler, og det betyder, at du har ret til følgende:

 • At bede om indsigt i de oplysninger om dig, der findes elektronisk hos os.
 • At anmode om at få rettet fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger.
 • At anmode om at få slettet eller begrænset behandlingen af personoplysninger. NewDeal Invest kan imidlertid i visse tilfælde nægte at slette oplysningerne, fordi de skal gemmes, så længe du er kunde hos os, eller for at overholde gældende lovgivning.
 • at andre, som har modtaget oplysningerne, bliver orienteret om, hvad der er sket.
 • At tilbagekalde sit samtykke.
 • At klage til datatilsynet.


9. KONTAKT

Dataansvarlige er NewDeal Invest, cvr.: 41889764, beliggende Tankedraget 7, 4., 9000 Aalborg. Hvis den registrerede ønsker at udnytte sine rettigheder, eller hvis der måtte være spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, kan der altid rettes henvendelse til:

Kontakt@newdealinvest.dk
Tankedraget 7, 4., 
9000 Aalborg

10. KLAGE

Den registererede har klageadgang over vores behandling af personoplysninger. Klage indgives ved at fremsende en e-mail med detaljerne i klagen til kontakt@newdealinvest.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Den registrerede har endvidere ret til at klage til Datatilsynet i forhold til sine rettigheder og over NewDeal Invests behandling af personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan der klages til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Webinar

NewDeal Invest:​​​​​​​ Web 3.0