Spring til indhold

Hvad er Cyber Security?

Tilmeld nyhedsbrev

Vi sender løbende investeringsmateriale, vidensdeling, nyheder og invitiationer til ekslusive arrangementer.

Invester i vores børsnoterede fond

Søg på “PMINDI” eller “DK0062499810“. Tilgængelig på Nordnet, Saxo Bank eller i din netbank.

Lige siden de første computere kom online har der været brug for at beskytte brugernes data og arbejde med cyber security. Ting der er værd at beskytte, er typisk også værd at stjæle eller måske ødelægge, og det har udviklet sig til et stadig mere avanceret “leg med musen” spil. Men hvad er cyber security egentligt? Cyber security refererer til: at beskytte computere, servere og data mod uautoriseret adgang, ødelæggelse eller ændring. Det omfatter også beskyttelse mod uautoriseret adgang til eller brug af information, der er lagret elektronisk.

Cyber security er helt afgørende i den moderne digitale tidsalder, hvor mange aspekter af livet er forbundet til internettet. Organisationer og enkeltpersoner er udsat for forskellige trusler som malware, virus, hacking, phishing, ransomware og andre cyberangreb. Disse angreb kan medføre store skader, herunder tab af fortrolige data, finansielle tab, omdømmetab og forstyrrelser af forretningsdrift.

For at beskytte sig mod trusler implementerer cyber security-virksomheder en vifte af teknologier og processer. Det kan omfatte firewall-beskyttelse, antivirus-software, sikkerhedspolitikker og procedurer, kryptering, regelmæssig opdatering og patching af systemer, træning om sikkerhed samt overvågning for at identificere og håndtere sikkerhedshændelser. Cyber security er ikke noget vi bliver færdige med. Det er en vedvarende proces, der kræver konstant opmærksomhed og indsats for at imødegå den evigt skiftende trussellandskab i cyberspace.

hvad er cyber security

Hvilke typer cyber security findes der?

Der findes mange former for cyber security. Vi bruger følgende forståelsesramme i NewDeal Invest:

Network security

Network security (netværkssikkerhed) henviser til de metoder, der anvendes til at beskytte et netværk mod uautoriseret adgang, misbrug, angreb og dataforstyrrelser. Dette indebærer implementering af sikkerhedsløsninger og -protokoller som firewall, intrusion detection systems (IDS), intrusion prevention systems (IPS), virtual private networks (VPN) og netværksovervågning.

SASE (Secure Access Service Edge): SASE er en ny tilgang til netværkssikkerhed, der integrerer netværk og sikkerhedstjenester i en enkelt cloud-baseret platform. SASE-konceptet omfatter at kombinere netværkstjenester som SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking) med sikkerhedstjenester som secure web gateways (SWG), firewall som en service (FWaaS), cloud access security brokers (CASB) og zero trust-netværksarkitektur for at levere sikker adgang til cloud-ressourcer og internettet fra hvor som helst.

Cloud security

Cloud security refererer til sikkerhedsforanstaltninger og -løsninger, der er designet til at beskytte data, applikationer og infrastruktur, der er placeret i skyen. Da mange organisationer i dag bruger cloudtjenester til at opbevare og behandle deres data, er cloudsecurity afgørende for at beskytte fortrolighed, integritet og tilgængelighed af disse ressourcer.

Endpoint protection and security operations

Endpoint protection (endepunktsbeskyttelse) henviser til de sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes på bærbare computere, stationære computere, smartphones og tablets. Det omfatter installation af antivirussoftware, firewall, antimalware og sikkerhedsopdateringer for at beskytte slutpunkter mod angreb og datatab. 

Identity

Identity (identitet) i sikkerhedssammenhæng henviser til den unikke måde, hvor en bruger eller enhed identificeres og autentificeres i et it-miljø. Det omfatter processerne til at administrere og kontrollere brugeradgang, brugerrettigheder og identifikations-oplysninger for dem der logger på. Du kender nok MitID eller NemID, der er i den kategori.

cybersikkerhed

Hvordan fungerer cyber security?

Cyber security fungerer ved at implementere en kombination af teknologier, processer og bedste praksis for at beskytte computere, netværk, systemer, data og brugere mod forskellige cybertrusler.

Her er nogle centrale elementer i, hvordan cyber security fungerer:

Risikovurdering: Først og fremmest udføres en grundig vurdering af de potentielle trusler og sårbarheder, som en organisation eller enkeltperson kan stå over for. Det indebærer, at identifikation af følsomme data, kritiske systemer og potentielle trusler, der kan påvirke dem.

Sikkerhedspolitikker og procedurer: Der udvikles og implementeres sikkerhedspolitikker og procedurer, der fastlægger retningslinjer for at beskytte systemer og data. Disse kan omfatte adgangskontrol, stærke adgangskoder og regelmæssig opdatering af software.

Teknologiske værktøjer: Der anvendes en række løsninger til at styrke sikkerheden. Det kan omfatte antivirussoftware, firewall, krypteringsteknologier, sikkerhedskopiering, gendannelsesløsninger samt sikkerhedsopdateringer og patching af systemer.

Netværkssikkerhed: Netværkssikkerhedsforanstaltninger implementeres for at beskytte netværk mod angreb og uautoriseret adgang. Det kan omfatte oprettelse af sikrede netværkssegmenter, anvendelse af sikre protokoller (VPN) og sikkerhedsenheder som firewall og IDS/IPS.

Opdateringer og patching: Det er vigtigt at holde alle software- og systemkomponenter opdaterede med de nyeste sikkerhedsrettelser og patches. Det reducerer sårbarheder og udnyttelsesmuligheder for angribere.

Bevidsthed og træning: Brugerne spiller en afgørende rolle i cybersikkerhed. Det er vigtigt at uddanne og opmuntre brugerne til at følge sikkerhedsbedste praksis, som f.eks. at undgå phishing-e-mails, bruge stærke adgangskoder og være opmærksom på potentielle trusler.

Overvågning og reaktion: Der etableres overvågningsmekanismer, der kontinuerligt overvåger netværk, systemer og brugeraktiviteter for at identificere og reagere på potentielle sikkerhedstrusler.

cyber security

Fordele ved cyber security

Her er nogle af de mest almindelige fordele ved cyber security:

Beskyttelse af fortrolighed og integritet: En af de største fordele ved cybersecurity er, at det beskytter fortroligheden og integriteten af ​​følsomme oplysninger og data. Det hjælper med at forhindre uautoriseret adgang og opretholde fortroligheden mellem parter.

Forhindre økonomiske tab eller tab af produktivitet: Gennem cyber security kan virksomheder og enkeltpersoner undgå økonomiske tab forårsaget af cyberkriminalitet. Det kan omfatte tab som følge af datastjæl, ransomware-angreb og tab af forretningsmuligheder.

Bevarelse af omdømme og tillid: Et etableret cyber security-system hjælper med at bevare virksomheders omdømme og tillid hos kunder, partnere og interessenter. Ved at demonstrere et højt sikkerhedsniveau kan en organisation opbygge og opretholde tillid.

Opfyldelse af regulatoriske krav: I mange brancher er der strenge krav for at beskytte data og personlige oplysninger. Ved at implementere cyber security kan organisationer overholde disse krav og undgå juridiske og økonomiske konsekvenser.

Ulemper ved cyber security

Her er nogle af de mest almindelige ulemper ved cyber security:

Det er bøvlet: Vi er mange der får et tomt blik i øjnene, når samtalen falder på cyber security. Og vi er mange der har bandet over firewalls, der blokerede sider man vil ind på. Sikkerhed kommer næsten altid med en pris og mere besvær.

Kompleksitet og omkostninger: Implementering og vedligeholdelse af et cyber security-system kan være komplekst og kræve betydelige ressourcer, herunder økonomiske midler, teknologisk infrastruktur og specialiseret personale.

Falske positive og falske negative: Cyber security-systemer kan generere falske positive eller falske negative resultater. Falske positive er, når et system fejlagtigt identificerer en aktivitet som skadelig. Falske negative er, når et system ikke opdager en reel trussel.

Menneskelige fejl og sociale ingeniørteknikker: Selv med de bedste teknologiske løsninger har fejl og ingeniørkunst udfordringer inden for cyber security. Brugernes adfærd og deres evne til at falde for phishing-e-mails eller andre svindelmetoder kan udgøre risici for sikkerheden.

Hurtigt udviklende trusler: Cybertrusler og angreb udvikler sig konstant og bliver mere sofistikerede. Det kan være en udfordring at holde trit med de nyeste trusler og implementere passende sikkerhedsforanstaltninger.

Kvantecomputere kan være en gamechanger: Hvis proceshastigheden kan mangedobles med kvantecomputere er der mange kodeord, som vil kunne knækkes på få minutter. Det kan blive en skræmmende gamechanger og kræve, at cyber security bliver mere besværligt.

informationssikkerhed

Investeringsmuligheder i cyber security

Her er nogle eksempler på investeringsmuligheder i cyber security:

Aktier: Invester i aktier i cybersecurity-virksomheder. Der er mange virksomheder, der specialiserer sig i cybersikkerhedsløsninger og -tjenester, og ved at købe deres aktier kan du deltage i deres potentielle vækst.

Cybersecurity-fonde: Invester i fonde, der fokuserer på cybersikkerhed. Der er investeringsfonde, der er specifikt designet til at investere i cybersecurity-virksomheder. Disse fonde giver dig mulighed for at sprede dine investeringer og få adgang til forskellige virksomheder.

Exchange-Traded Funds (ETF’er): Der er ETF’er, der fokuserer på cyber security-sektoren. Disse ETF’er giver dig mulighed for at investere i en bred vifte af cybersecurity-virksomheder med en enkelt handel. 

Venturekapital: Invester i start-ups inden for cybersikkerhed gennem venturekapitalfonde. Dette indebærer at investere i tidlige stadier af virksomheder, der udvikler innovative cybersikkerhedsløsninger.

Invester i eksisterende teknologi- eller sikkerhedsfirmaer: Du kan også overveje at investere i teknologi- eller sikkerhedsfirmaer, der udvider deres cybersikkerhedsmæssige tilbud. Disse virksomheder kan drage fordel af det stigende behov for cybersikkerhedsløsninger.

investering i cyber security

Investér i fremtidens vindere med NDI

I NewDeal Invest har vi fire forskellige porteføljer: ValueTech, Gorilla Tech, Blockchain og Alpha Tech. Investering i cyber security aktier er en væsentlig del af vores strategi. Efterhånden som hele verden bliver stadig mere digital vil endnu mere værdi blive skabt den vej.

Det vil betyde et øget behov for øget sikkerhed og derfor må det forventes at cyber security står overfor en stor vækst. Dog er det meget svært at gennemskue hvilke selskaber der vil vinde, og det er ikke tydeligt at der “kommer en standard”, som vi har set mange andre steder.

Af den grund har vi valgt en “ETF-agtig” tilgang, hvor vi har flere cyber security aktier som løbende justere på. Det er en vinderbranche, og vores investeringsfond er godt positioneret til at drage fuld fordel af den forventede fremtidige vækst.

Bliv kontaktet

Share now

Picture of Mads Christiansen

Mads Christiansen

Mads Christiansen er fondschef hos NewDeal Invest, og har investeret i aktier siden 2002. Han leder efter langsigtede vindervirksomheder og finder dem indenfor ny teknologi, eller de virksomheder, som bruger ny teknologi til at forandre værdikæderne.

All Posts

Related Posts

Webinar

NewDeal Invest:​​​​​​​ Web 3.0