Strategi

Investeringsteser

Vi har fem investeringsteser:

  1. 5 + 5: Vi investerer kun i aktier, som vi lige nu mener, vi vil have mindst 5 år mere, når der er forløbet 5 år. På den måde holder vi et langsigtet fokus. 
  2. Time in the market beats timing the market: Vi investerer i innovative virksomheder, der ændrer verden. Vi planlægger at holde disse positioner længe. Dette øger vores investeringsafkast og reducerer vores risiko.
  3. Underwriting the future: Vores proces er at fokusere på verdens fremtid og fremtiden for de virksomheder, vi investerer i. Det giver os en fordel sammenlignet med alle de investorer, der fokuserer meget på regnskaber, fordi regnskaberne primært beretter om fortiden. 
  4. Logik dræber muligheden for magi: Vi investerer i brancher og virksomheder, hvor vores forståelse af verden gør det muligt for os at se et meget større potentiale, end den nuværende værdiansættelse afspejler. Vi har intet imod, at andre investorer eventuelt synes, vores virksomheder virker overvurderede og uattraktive.
  5. Moonshots og optionaliteter: Vi søger aktivt efter den ekstra optionalitet, der skaber mulighed for store afkast. Disse findes oftest, når man er åben for, at verden og økonomi er komplekse størrelser, der er ikke-lineære, kaotiske og svære at forudsige.

Fakta

Vi investerer kun i børsnoterede virksomheder, hvor markedsværdien typisk er over 1 mia. DKK. Vi har dog også mandat til at investere i virksomheder med en markedsværdi på 500 mio. DKK. 

Hver position vil typisk have en maksimal anskaffelsesværdi på 10% af den samlede portefølje. Vi har dog mandat til at øge anskaffelsesværdien til 15% af den samlede portefølje. 

Alle positioner holdes til enhver tid under 30% af den samlede portefølje. Investering og udtræden i virksomheder vil ske, fordi vi foretager en udskiftning af investeringer eller balancerer porteføljen.

Vores mål er i gennemsnit at være investeret i 8-15 virksomheder. Vores investeringer vil være globale, og de fleste investeringer vil være noteret på den amerikanske børs.

Mads Christiansen er fondschef og administrerer porteføljen. 

Video

Vores strategi