Home » Status

Status

Indre værdi

Denne indre værdi er kursværdien af alle fondenes investeringer divideret med antallet af udstedte investeringsforeningsbeviser. Hos NewDeal Invest bliver den indre værdi opdateret 1 gang dagligt i hverdagene.

Nedenfor finder du den seneste opgjorte indre værdi.

NAV er opgjort med den senest oplyste NAV, som vil være fra dagen før. NAV vil blive opgjort når vi har oplysninger fra vores depotbank samt administrationssystem. Dette sker som udgangspunkt inden klokken 12.00. 

Navn

NewDeal Invest Fond I A/S

Indre Værdi

34

KIID (fakta)

NAV for følgende dag:

24. juni 2022

NewDeal Invest Fond I

Investeringsprofil

Målet med denne investeringsfond er via en aktiv investeringsstrategi at skabe langsigtet afkast ved at investere i megatrends inden for digital transformation. Investeringsfonden er akkumulerende.

Fonden forvaltes aktivt af NewDeal invest ApS, og investeringerne sker ud fra anbefalinger fra NewDeal Invests analytikere samt i overensstemmelse med en sammensat investeringsstrategi af NewDeal Invest. Investeringsstrategien repræsenterer den overordnede, langsigtede investeringsprofil i forhold til risiko, afkast og valg af værdipapirer.

Er du interesseret i at læse mere om fonden? – se vores investeringsmateriale her