Skip to content

Måske er du ikke klar over, at du sidder og læser en tekst om Web3 på Web2.0? Det web, vi kender og bruger, er web2.0, som i øvrigt er ekstremt meget større end det indledende Web1.0.

Hvad er Web3?

Web3 er en betegnelse for den næste generation af internettet, hvor teknologier som blockchain og decentralisering, spiller en central rolle.

Åbenhed og demokrati er nøgleordene for Web3, hvor brugerne har mere kontrol over deres data og aktiver.

Web3 inkluderer også smarte kontrakter og decentraliserede applikationer (dApps), der kan automatisere forretningsprocesser, og eliminere behovet for en central myndighed.

Hvordan fungerer Web3?

Web 3.0 fungerer ved hjælp af blockchain-teknologi, der gør det muligt for data og aktiver at blive distribueret og kontrolleret af et netværk af brugere i stedet for en central myndighed.

Dette skaber et åbent og demokratisk internet, hvor brugerne har mere kontrol over deres data og aktiver. Ja den er god nok – man prøver at decentralisere det hele.

En vigtig komponent i Web3 er smarte kontrakter. Det er computerprogrammer, der kan automatisere forretningsprocesser og udføre handlinger i henhold til specifikke betingelser.

Smarte kontrakter kan bruges til alt fra at administrere digital valuta til at automatisere juridiske kontrakter. Decentraliserede applikationer (dApps) er også en vigtig del af Web3.

Det er applikationer, der kører på en blockchain eller et decentraliseret netværk, og som ikke er underlagt kontrol eller ejerskab af en central myndighed.

Fører det til anarki eller frihed? Diskussionen raser stadig.

Web3 er i sin tidlige fase. Teknologien er dog i hurtig udvikling, og må forventes at få stor indvirkning på, hvordan vi interagerer med internettet og hinanden i fremtiden.

web3.0

Hvorfor er Web3 vigtigt?

Et ord: Privacy!

Web3 sigter mod at skabe et åbent og demokratisk internet, hvor brugerne har mere kontrol over deres data og aktiver.

Dette vil føre til øget kontrol over vores digitale privatliv og mere sikkerhed. Det vil samtidig give en reduktion i afhængigheden af centraliserede myndigheder.

De smarte kontrakter på Web3 kan automatisere forretningsprocesser og eliminere behovet for en central myndighed, hvilket kan øge effektiviteten og reducere omkostningerne.

Decentraliserede applikationer, også kaldet dApps, vil sikkert skabe nye muligheder for innovative løsninger, da de ikke kontrolleres centralt og i teorien kan udvikle sig i alle retninger.

Web3 Vil forhåbentlig også bidrage til at skabe en mere inkluderende økonomi.

Det burde gøre det nemmere for mennesker i underudviklede eller marginaliserede samfund at få adgang til finansielle tjenester, og blive en del af de globale økonomiske aktiviteter.

Web3 bør også bidrage til at skabe en mere transparent og ansvarlig økonomi, ved at give brugerne mulighed for at holde øje med og kontrollere, hvordan deres data og aktiver bruges.

web3

Fordele ved Web 3.0

Fordelene inkluderer:

 1. Øget privatliv og sikkerhed for brugerne: Web3’s decentraliserede design giver brugerne mere kontrol over egne data. Det kan reducere risikoen for datalækage og svindel.

 2. Automatisering af forretningsprocesser: Smarte kontrakter kan automatisere mange af de manuelle processer, der i dag kræver en central myndighed eller tredjepart. Det kan øge effektiviteten og reducere omkostningerne i en række brancher. Produktivitetsgevinsterne er potentielt gigantiske.

 3. Mere innovation og måske helt nye forretningstyper: Decentraliserede applikationer (dApps) er ikke underlagt kontrol eller ejerskab af andre. Vi må forvente det udvikler sig på en uforudsigelig måde.

 4. Øget inklusion: Web3 kan gøre det nemmere for mennesker i mindre udviklede eller marginaliserede samfund, at få lige adgang til finansielle tjenester og deltage i globale økonomiske aktiviteter.

 5. Transparens og ansvar: Web3 kan bidrage til at skabe en mere transparent og ansvarlig økonomi, ved at give brugerne mulighed for at holde øje med og kontrollere, hvordan deres data og aktiver bruges.

Ulemper ved Web 3.0

Ulemperne inkluderer:

 1. Teknologisk kompleksitet: Web3 er en ny og kompleks teknologi, som kan være svær at forstå og implementere for mange brugere og virksomheder. Den ’digitale underklasse’ kommer temmelig sikkert aldrig med.

 2. Manglende regulering: Web3 er i sin tidlige fase, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om, hvordan teknologien skal reguleres og beskyttes mod misbrug. Nogle gange er centrale myndigheder ganske enkelt en god ting! Sporene fra f.eks. FTX-konkursen skræmmer. 

 3. Manglende mainstream accept: Web3 er stadig en nicheteknologi, og det kan tage tid for den at blive accepteret og implementeret i bredere skala.

 4. Manglende standarder: Der er endnu ikke fastlagte standarder for, hvordan Web3 skal implementeres, hvilket kan føre til kompatibilitetsproblemer. Meget teknologi er afgået ved døden, fordi der ikke blev fundet en standard eller noget ’open source’.

future web3

Hvilke investeringsmuligheder har du?

Nogle af de mest almindelige muligheder, er:

 1. Kryptovaluta: Kryptovalutaer, som f.eks. Bitcoin og Ethereum, er selvfølgelig de mest berømte eksempler på Web3. Der har været meget hype og spekulation forbundet med krypto, og det er ikke sikkert, det har været godt for udbredelsen af teknikken.

 2. Decentraliserede finansieringsprojekter (DeFi): Man kan også investere i decentraliserede finansieringsprojekter (DeFi). DeFi er projekter, der bruger blockchain-teknologi til at skabe nye finansielle tjenester og produkter.

 3. Decentraliserede applikationer (dApps): Man kan også investere i decentraliserede applikationer (dApps). dApps er applikationer, der kører på en blockchain eller et decentraliseret netværk, som ikke er underlagt kontrol/ejerskab af en central myndighed.

 4. Blockchain-virksomheder: Man kan også investere i blockchain-virksomheder, der arbejder med teknologi og udvikling af Web3.0.

 5. Tokenized værdipapirer: Man kan også investere i tokenized værdipapirer. Tokenized værdipapirer er værdipapirer, der er repræsenteret som digitale tokens på en blockchain. Det spås en stor fremtidig og potentialt kan alt ’tokenizes’.

Investér i fremtidens vindere med NDI

Tech og produktivitetsgevinster drevet af teknologiske fremskridt er dét, vi kigger på i investeringsfonden NewDeal Invest.

Vi holder nøje øje med bevægelser i Web3 segmentet, herunder NFT, blockchain og Metaverse, og udvælger de mest lovende investeringsmuligheder.

Som investor i NewDeal kan du selv vælge, hvilken vægt Web3 skal have i din investering.

Det er oplagt, at der vil være store vindere og store tabere i Web3 i fremtiden. Derfor forsøger vi at finde en afbalanceret og diversificeret sammensætning af Web3 aktiver.

Bliv kontaktet

Mads Christiansen

Mads Christiansen

Mads Christiansen er fondschef hos NewDeal Invest

NewDeal Invest indlæg, artikler og andet materiale skal ikke tolkes om en anbefaling til køb og salg af aktier generelt or konkret i forhold til de virksomheder, der nævnes. Det kan ikke forventes at det omtalte eller andre anbefalinger i fremtiden vil skabe et positivt afkast. Ethvert indlæg, artikel eller andet materiale er et produkt af vores egne holdninger og antagelser.

Tilmeld dig NewDeals
Nyhedsbrev

Listen to
our podcast

Podcast paa Spotify
Podcast paa Apple Podcast
Podcast paa Google Podcast
Podcast paa Stitcher

Andre artikler fra NewDeal Invest

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage løbende opdateringer om investeringer, hvad der rør sig på aktiemarkedet, i New Deal Invest samt informationer om arrangementer med Mads

Webinar

NewDeal Invest:​​​​​​​ Web 3.0