Skip to content

Investeringsfond

Ordet investeringsfond lyder kedeligt, men når man er på jagt efter de bedste afkast til investorerne, føles det bestemt ikke kedeligt. Formålet for investeringsfonde er, at forvalte kapital og give et positivt afkast til ejerne af fonden, og det er det også for NewDeal Invest. Filosofien er, at den nyeste teknologi næsten altid er driveren for den største værdiskabelse. Hvis man finder fremtidens teknologiske vindere, vil det producere et afkast, som slår markedet markant. Det sker ikke fra den ene dag til den, og NewDeal Invest har fokus på en længere tidshorisont end næste kvartal.

Du vælger selv fordeling

Som investor i NewDeal Invest Fond I A/S investerer du sammen med os i fremtidens teknologiske vindere. Os, der driver investeringsfonden, er selv hårdt investerede, så vi er i samme båd. Vores fokus er på fremtidens teknologier, og det er derfor meget mere baseret på mulige scenarioer end på fortidens historiske nøgletal.

Der er fokus på digitalisering, software og innovation, så du får altså ikke en masse gammeldags cash-cows hos os. Vi har flere investeringskategorier, eksempelvis gorillaer, value tech og block chain teknologi mv.

Når du er investor hos os, kan du selv sammensætte og vægte din portefølje. Det vil sige, at hvis du ikke tror på NFT’er, Web3, blockchain eller Metaverse, kan du helt undlade eksponering mod disse aktivklasser.  

formuepleje newdeal

Investeringsfond for den langsigtet investor

NewDeal Invest Fond I A/S er en investeringsfond for den langsigtede investor.

Vi arbejder efter den filosofi, at:

Time in the market beats timing the market

.. og derfor investerer vi udelukkende i børsnoterede aktier, som vi tror vil klare sig godt på den lange bane dvs. det er en strategisk investeringsfilosofi fremfor en taktisk. Vi ved ikke – og bekymrer os i øvrigt ikke synderligt om – hvor markedet bevæger sig hen på kort sigt. Men vi ved, hvor markedet bevæger sig hen på den lange bane, når du rammer fremtidens vindere.

Selvom vægten er mindre på regnskabstal og nøgletal, så følger vi naturligvis med. Markedet kommer med budskaber, som man bør lytte til og prøve at forstå. Vi vil anbefale at have en tidshorisont på mindst 5-10 år, når du investerer i en investeringsfond som NewDeal Invest. Det er altså ikke pengene til udbetaling på et hus om et år, du skal placere i en investeringsfond.

Værd at vide om vores investeringsstrategi

Når man investerer i virksomheder, der innoverer og går nye veje er det forbundet med større (kortsigtet) risiko end old school valueinvestering. Vi vil gerne have ’downside protection’ og derfor har vi en strategi om kun at investere i børsnoterede aktier med en markedsværdi på minimum 500.000.000 kr. Dvs. det er ikke startups eller venture. Fonden investerer desuden globalt og på tværs af sektorer i både gorillaer, value tech og blockchain m.v. På den måde opnår man en vis diversificering.

Vi leder efter selskaber, som vokser hurtigere end markedet generelt og derfor har potentiale til at blive fremtidens vindere. Vi vil som udgangspunkt altid forsøge at finde vinderen i en given sektor. Nogle gange er det for svært/umuligt, og så vælger vi et vægtet snit af de bedste aktier, hvis den aktivklasse ser lovende ud. Vi udvælger aktier til fonden med en strategi om at beholde dem i mange år (så længe casen er intakt). I vores udvælgelse af selskaber er det ligeledes et vigtigt kriterium, at selskaberne er på den rigtige side af innovationskurven. Vi vil finde disrupterne, ikke dem der bliver disruptet.

Vi anvender ikke shorting eller gearing i investeringsfonden. Desuden er Investeringsfonden akkumulerende og ikke udloddende. Dvs. vi vil sætte kapital i arbejde med de nyeste teknologier – ikke malke en cashcow. Du kan læse meget mere om vores investeringsstrategi på denne side. Her præsenteres du for vores fem investeringsteser.

Bliv kontaktet

Direkte kontakt

Mads Christiansen

Sådan bliver du investor i NewDeal Invest

investeringsfond

For at blive investor i fonden skal du igennem følgende fem trin: 

  1. Angiv om du investerer som privatperson eller på vegne af en virksomhed 
  2. Sammensæt og vægt din portefølje, som du vil
  3. Underskriv investeringsaftalen, som vi har sendt til godkendelse hos dig
  4. Overfør din investering til NewDeal Invest gennem netbank 
  5. Du modtager et investeringsbevis på mail, når pengene er modtaget

 

Lovgivningsmæssig er kravet for at blive investor i en fond et minimumsindskud på 750.000 DKK. Denne grænse er fastsat af Finanstilsynet og gælder investering i FAIF/AIF. Bemærk desuden, at vi som investeringsfond er registreret med en AIF-licens hos Finanstilsynet.

De økonomiske rammer

Som investor i NewDeal Invest Fond I A/S betaler du kun for vores arbejde, hvis der opnås et årligt afkast på mere end 7 %, som er det gennemsnitlige markedsafkast ved investering i risikable aktivklasser som f.eks. aktier.

Der opkræves derefter et performance fee på 20 % af merafkastet, hvis vi slår markedets gennemsnitlige udvikling. Denne prisstruktur sikrer, at vi har én og samme interesse – at skabe et så højt afkast som muligt.

Der er ingen skjulte gebyrer eller afgifter og strukturen er helt transparent. Du skal altså hverken betale depotgebyr eller andre løbende udgifter, der udhuler dit afkast. Med andre ord er du garanteret høj gennemsigtighed og fair vilkår.

NewDeal Invest er eksperter i formuepleje

Normalt taler man om formuepleje som et miks mellem obligationer og aktier. Men det har der ikke været meget pleje over i mange år, hvor obligationer har givet et rædderligt afkast. Hos NewDeal Invest – med Mads Christiansen i spidsen – er vi eksperter i formuepleje med diversificering indenfor en sektor (tech) i stedet for mellem aktivklasser. Vi tror på at den bedste formuepleje er at finde fremtidens vindere. Hvis du er bredt eksponeret mod fremtidens vindende teknologier, så får du også det bedste afkast over tid.  

Mange danskere har en større investerbar formue, som de ikke får et positivt afkast af. I stedet står pengene på en bankkonto og bliver udhulet af inflation. Årsagerne kan være manglende tid, manglende kompetencer eller noget helt tredje. Men NewDeal Invest kan hjælpe dig med formuepleje. I stedet for at arbejde for pengene, så lader du pengene arbejde for dig. Gennem NewDeal Invest har du mulighed for at investere i fremtidens aktier. Aktier, som vi mener vil kunne sikre dig et yderst afkast.

Det er relevant indenfor følgende:

Investering af frie midler

Investering af frie midler er for dig, der har en kontant opsparing, der ikke er bundet op i ejendom, pension eller andet. Du ved næsten med sikkerhed, at dine penge ikke bliver mere værd ved at stå på en bankkonto (tværtimod), men investeres dine frie midler, så vil din formue kunne vokse takket være det forventede fremtidige afkast.

Jo længere tidshorisont du har, desto bedre muligheder har du for at opnå et godt afkast. Desuden nyder du godt af renters-rente effekten, der vil få værdien af din investering til at akkumulere, hvis du bliver i markedet i mange år. Tidshorisonten ved investering i f.eks. NewDeal Invest bør være lang. Hvis du skal bruge pengene om et år, så lad dem stå i banken.

 

Virksomhedsskatteordningen

Hvis din virksomhed generer et positivt cashflow, kan det give mening at investere noget af overskuddet i en investeringsfond. Virksomhedsskatteordningen er en beskatningsform med flere fordele. Særligt fordelagtigt kan det være at gøre brug af virksomhedsskatteordningen, hvis du har et ønske om at investere din virksomheds overskud i værdipapirer.

Når du investerer med virksomhedens frie midler i virksomhedsskatteordningen, drager du fordel af at investere til en lav skattesats på 22 %. Bemærk dog, at der er en lang række ting, du ikke kan investere i med VSO-midler. Du kan f.eks. ikke investere i enkeltaktier, ligesom du heller ikke kan investere i visse ETF’er.

 

Investering via holdingselskab

Der kan være en række af fordele ved at investere via et holdingselskab. Det kan især være fordelagtigt for dig, der allerede driver et selskab. Det giver  ikke mening udelukkende at oprette et holdingselskab med investering som hovedformål. Men hvis man har et holdingselskab, som ejer af et driftselskab, kan det være smart at investere noget af udbyttet fra driftsselskabet.

En af fordelene ved investering via et holdingselskab er, at du ikke bliver beskattet efter personskatteloven, men i stedet blot skal betale en selskabsskat på 22 %. En anden fordel er, at du kan investere i stort set alt, herunder børsnoterede aktier, fonde, ejendomme m.v. Du kan selvfølgelig også investere i NewDeal Invest Fond I A/S.

Bliv kontaktet

Direkte kontakt

Mads Christiansen

Vil du selv kigge mere?

Mads Christiansen fra Millionærklubben og grundlægger af NewDeal Invest forklarer her (på engelsk) om konceptet bag NewDeal Invest, og hvordan vi i NewDeal Invest tænker investeringer for vores investorer gennem blandt andet virksomhedsskatteordningen og VSO-midler.

Spørgsmål og svar om investeringsfonde

Hvad er en investeringsfond?

En investeringsfond er en kollektiv investeringsordning, hvor en række investorer går sammen og investerer i finansielle aktiver som f.eks. aktier eller obligationer. Som investor ejer du en mindre andel af fonden, som er proportionalt med indskuddet.

En investeringsfond har som udgangspunkt en kurv af aktier fra flere virksomheder, hvilket betyder, at du ved at købe dig ind i én fond investerer i en lang række af virksomheder.

Det kan godt være på tværs af sektorer og geografi, men også som specialiseret fond i en special aktivklasse – f.eks. techaktier som er NewDeal Invests fokusområde. At investeringsfonden ejer mange forskellige aktiver giver en bedre risikospredning.

NewDeal Invest Fond I A/S, som er navnet på vores investeringsfond, er en dansk investeringsfond, som du kan købe dig ind i.

 

Hvordan fungerer en investeringsfond?

En investeringsfond fungerer på den måde, at en gruppe af investorer hver især smider penge i en pulje, som bliver investeret i udvalgte aktier eller andre værdipapirer. Der skelnes mellem aktive og passive investeringsfonde.

Ved de aktive fonde håndplukkes aktierne af investeringsspecialister, mens aktierne ved en passiv fond vælges automatisk for at matche et bestemt indeks, f.eks. S&P500 eller C25.

De passive fonde sikrer et vægtet markedsafkast, mens de aktive fonde forsøger at slå markedet. Generelt prøver passive fonde at holde omkostningerne til kurtage (handelsomkostninger ved aktiehandler) på et absolut minimum.

NewDeal Invest Fond I A/S er en aktiv investeringsfond, hvor Mads Christiansen, og resten af holdet bag, plukker de aktier ud, der har potentiale til at give dig et gunstigt afkast på den lange bane. Som investor får du tilsendt et investeringsbevis. Dette er dit bevis for, at du er investor i fonden.

 

Hvilke typer af investeringsfonde findes der?

Der findes en række forskellige typer af investeringsfonde. De mest udbredte er aktiefonde, obligationsfonde, blandede fonde, hedgefonde og indeksfonde.

Der er fordele og ulemper ved alle disse typer af investeringsfonde mht. risiko, omkostninger m.v. I øjeblikket ses der især en stor interesse for aktiefonde og indeksfonde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage løbende opdateringer om investeringer, hvad der rør sig på aktiemarkedet, i New Deal Invest samt informationer om arrangementer med Mads

Webinar

NewDeal Invest:​​​​​​​ Web 3.0